Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’ne reasürans desteği

Ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla kurulan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’ne yüzde 75-110 reasürans desteği sağlanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, ilgili dönemde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar/prim oranı; Özel Riskler Yönetim Merkezi üzerinde kalan ve teminat verilen risklerin yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için devlet tarafından yüzde 75 ve üzeri, teminat verilen risklerin kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri reasürans desteği sağlanacak.

BRÜT PRİMİN YÜZDE 1,5’İ

Özel Riskler Yönetim Merkezi, devlet tarafından taahhüt edilen reasürans desteğinin azaltılmasına yönelik reasürans anlaşması yapmaya yetkili olacak.

Reasürans desteği için uygun bedel, her bir ürün için ilgili dönemde (nisan ayının başından talip eden yılın mart ayının sonuna kadar) iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin binde beşi, devlet desteğinin gerekli olacağı hasar/prim oranına ulaşılması durumunda, her bir ürün için ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin yüzde 1.5’i olarak belirlendi.

Karara eklene geçici maddeye göre, 6189 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan devlet destekli ticari alacak sigortası sistemine devlet tarafından taahhüt edilecek reasürans desteğine dair karar hükümleri, 7 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında KOBİ’lere finansman sağlanmasına yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası için de uygulanacak. (REUTERS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir