Güç Bakanlığı KPSS 70 puan ile işçi arıyor! Müracaat için son 3 gün…

Posted by

Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B hususu kapsamında istihdam edilmek üzere 65 kontratlı işçi alımı yapılacağı açıklandı. Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Takviye Çalışanı, Teknisyen ve Ofis Çalışanı konumlarında istidam sağlayacak olan Bakanlık en az 70 KPSS puan koşulu arıyor. Ayrıyeten yayınlanan ilanda müracaat kaidelerinden tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntılar adaylar ile paylaşıldı. İşte ilan metni…

Son Müracaat Ne Vakit?

Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı kontratlı işçi alımı müracaatları 09.05.2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 20.05.2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek.
Adaylar e- Devlet üzerinden Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda müracaatlarını tamamlayabilecek.

MÜRACAAT KURALLARI

Müracaat Kuralları Neler?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan kuralları taşımak.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun; “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olmak.

  • Rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak.

  • Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  • Son müracaat tarihi itibariyle müracaat yapılan durum için istenilen kısımdan mezun olmak.

  • 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı işçi statüsünde misyon yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Programına Ait kararda belirtilen “… kontratlı işçi konumlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel müsabaka sınavıyla yardımcı olarak atanan takımlar ile bulunulan konumdan farklı ve tahsil durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı takım ve durumlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere hala misyon yaptıkları kuruluşlara yahut öteki kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Vazifelerine Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme süreçlerine ve bu hususun ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama süreçleri yapılmaz.” kararına uygun olmak.

  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak

RESMİ İLAN METNİ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.